Valikko
Tietoa Virtuaalikoulusta

Saamelaisalueen koulutuskeskus on kouluttanut etäopiskelijoita virtuaalisissa oppimisympäristöissä vuodesta 2004 lähtien saamen kielissä ja kulttuurissa. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tarjoama virtuaaliopetus käsittää oppimisympäristön, joka rakentuu reaaliaikaisista oppitunneista etäopetusjärjestelmässä, Moodle-oppimisalustalla työskentelystä sekä erilaisista yhteisöllisistä työskentelyvälineistä ja -tavoista. Opetukseen sisältyy myös lähikokoontumisia.

Virtuaaliopiskelu

Virtuaalioppitunneille kokoonnutaan samoin kuin lähiopetuksessakin. Oppitunneilla on sovittu alkamis- ja päättymisajankohta. Verkossa pidettävät oppitunnit myös nauhoitetaan, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus kerrata oppitunnit nauhoitteista itselleen sopivaan aikaan tai kuunnella nauhoite mahdollisten poissaolojen vuoksi. Oppituntien nauhoitteet ovat tallessa Moodle oppimisalustalla.

Virtuaalikoulun tehtäviä

  • järjestää saamen kielen ja kulttuurin etäopetusta
  • luoda oppilaitoksen muulle koulutustoiminnalle edellytyksiä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöön
  • kehittää etäopetuksen menetelmiä ja pedagogisia ratkaisuja
  • järjestää etäopetuksen tukipalveluita
  • kouluttaa tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä
  • toteuttaa kehittämishankkeita ja tehdä tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää