Valikko
Arktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hanke kartoittaa opettajien ja oppimateriaaleja valmistavien työntekijöiden tieto- ja viestintätekniikan taitoja
EtusivuVirtuaalikouluAjankohtaistaArktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hanke kartoittaa opettajien ja oppimateriaaleja valmistavien työntekijöiden tieto- ja viestintätekniikan taitoja
1.11.2019

Arktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hanke kartoittaa opettajien ja oppimateriaaleja valmistavien työntekijöiden tieto- ja viestintätekniikan taitoja

Kaartʼtõs teâtt- da neʹttsaakkummuštekniikk silttõõzz pirr | Karttim tiätu- já viestâdemtekniik tááiđuin | Gárten diehto- ja gulahallanteknihka dáidduin | Kartoitus tieto- ja viestintätekniikan taidoista

 

(Suomen kielellä tämän sivun lopussa.)

 

Árktalaš pedagogihkka II, sámeoahpahusa digifierpmádat -prošeakta gárte diehto- ja gulahallanteknihka dáidduid sámeoahpahusa digitála oahpahusa ovddideami várás. Sávvat viiddis ja vuđolaš vástádusaid bearjadahkii 15.11.2019.

Gárten lea oaivvilduvvon árrabajásgeassima, vuođđoskuvlla ja joatkkaskuvlla dásiid oahpaheddjiide ja bargiide. Dasa lassin gažadeamis leat fárus oahppomateriálaid buvttadeaddjit ja eará oahpahussuorggi bargit.

Gártemis jearrat oahpahussurggiid oahpaheddjiid ja bargiid duogášdieđuid ja dáidduid geavahit digitálareaidduid. Leat maiddái beroštuvvan gullat, mo oahpaheaddjit govvidit ohppiid digitála dáidduid.

Gártema bohtosat geavahuvvojit prošeavtta skuvlejumiid plánemiidda sihke skuvllaid ja sámedikki digitála oahpahusa ovddidanbargui. Gártemii vástideapmi doalvu sullii 20 minuhta ja das leat máŋga oasi.

Gártemii lea vejolaš vástidit nuortalaš, anáraš- dahje davvisámegilli, muhto maiddái suomagillii. Liŋkkat gažadeami giellaveršuvnnaide leat:

nuortalašgillii, čujuhusas: http://bit.ly/karttos_nuorttsaam
anárašgillii, čujuhusas: http://bit.ly/karttim_anaras
davvisámegillii, čujuhusas: http://bit.ly/garten_davvisame
suomagillii, čujuhusas: http://bit.ly/kartoitus_suomi

Šállošit, ahte báikkuid gažadanskovis leat muhtin veahkkerávvagat suomagillii dan sivas, ahte daid ii lean teknihkalaččat vejolaš bidjat oidnosii sámegielaide.

Árktalaš pedagogihkka II, sámeoahpahusa digifierpmádat -prošeavttas vuodjut digiteknologiijai ja dasa mo dan sáhttá ávkkástallat pedagogihkas. Ovdánahttindoaibma ollašuhtto fárrolagaid Lappi Universitehtain, sámeguovllu skuvlafierpmádagaiguin ja oahpaheddjiiguin.

Prošeavtta ulbmilin lea
1) ovddidit ulbmiljoavkkuid hukset fierpmádaga gáiddusoktavuođaid ja digitála reaidduid vehkiin,
2) lasihit ulbmiljoavkkuid digitála máhttu ja iešguđetlágan digivuogádagaid njuovžilis geavaheami,
3) lasihit joavkkuid, maid dát prošeakta guoská, máhtu teknologiijas ja ođđa doaibmakultuvrras, ja ná doarjut joavkkuid oahpahit oahpuid oahppoplána ja ámmátlaš skuvlejumi ollašuhttin- ja árvvoštallanplánaid mielde,
4) ráhkadit málle mo digitálareaidduiguin sáhttá addit sámekultuvrra skuvlejumi sierralágan joavkkuide.

Jus ležžet gažaldagat prošeavttas dahje gártengažadeamis, de váldde oktavuođa minguin. Oktavuođadieđuid gávnnat dán siiddu loahpas.

 

SUOMI

Arktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hanke kartoittaa tieto- ja viestintätekniikan taitoja saamelaisopetuksen digitaalisen opetuksen kehittämiseksi. Toivomme kyselyyn kattavia vastauksia perjantaihin 15.11.2019 mennessä.

Kartoitus on kaikille varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille ja työntekijöille. Lisäksi kyselyssä ovat mukana oppimateriaalien valmistajat sekä muut opetusalan työskentekijät.

Kartoituksessa kysymme opetusalan opettajien ja työntekijöiden taustatietoja ja digitaalisiin välineisiin liittyvää osaamista. Olemme myös kiinnostuneet kuulemaan miten opettajat kuvaavat oppilaiden digitaalisia taitoja.

Kartoituksen tietoja käytetään hankkeessa annettavien koulutuksien suunnitteluun sekä koulujen ja saamelaiskäräjien digitaalisen opetuksen kehittämiseen. Kartoitukseen vastaamiseen menee noin 20 minuuttia ja se koostuu useammasta osasta.

Kartoitukseen on mahdollista vastata koltan-, inarin ja pohjoissaamen kielellä, mutta myös suomen kielellä. Linkit kartoituksen kieliversioihin ovat:

koltansaame, osoitteessa: http://bit.ly/karttos_nuorttsaam
inarinsaame, osoitteessa: http://bit.ly/karttim_anaras
pohjoissaame, osoitteessa: http://bit.ly/garten_davvisame
suomi, osoitteessa: http://bit.ly/kartoitus_suomi

Valitettavasti saamen kielisissä lomakkeissa on joitakin ohjetekstejä myös suomeksi, koska teknisistä syistä niitä ei ollut mahdollista saada saamen kielille.

Arktista pedagogiikkaa II, saamelaisopetuksen digiverkosto -hankkeessa syvennetään ja laajennetaan digiteknologiaa hyödyntävää pedagogiikkaa. Kehittämistoiminta tapahtuu yhdessä Lapin yliopiston, saamelaisalueella toimivien koulutusverkostojen ja opettajien kanssa.

Hankkeen tavoitteena on 
1) edistää kohderyhmien verkostoitumista etäyhteyksiä ja digitaalisuutta hyödyntäen,
2) lisätä hankkeen kohderyhmien digitaalista osaamista ja erilaisten digialustojen, esimerkiksi tuotanto- ja jakelualustojen sujuvaa käyttöä, 
3) tukea hankkeen kohderyhmiä toteuttamaan opetussuunnitelmien ja ammatillisen koulutuksen toteutus- ja arviointisuunnitelmien mukaista opetusta ja koulutusta lisäämällä kohderyhmien teknologioihin ja uuteen toimintakulttuuriin liittyvää osaamista, 
4) luoda malli, miten saamelaiskulttuurikoulutusta voidaan toteuttaa erilaisille kohderyhmille digitalisaatiota hyödyntäen.

Mikäli on kysyttävää kyselystä tai hankkeesta, ota yhteyttä meihin. Yhteystiedot löydät alla olevasta painikkeesta.

 

 

OKTAVUOHTA | YHTEYSTIEDOT

PROŠEAVTTA SIIDDUIDE | HANKKEEN SIVUILLE

 

 

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää