Valikko
Artesaani

Dáiddaindustriijasuorggi vuođđodutkus / Taideteollisuusalan perustutkinto

Leatgo beroštuvvan válmmaštit čiŋaid jálusmetállas ja čikŋageađggis dahje čoarvvis ja báhkis? Háliidatgo oahppat dujiid vuovdaleami? Vai leago dus jo ovddežis duodjemáhttu, muhto háliidat čiekŋudit dan? Vai váilugo dus dušše dutkkus? Juos vástidit masa nu juo, de dáiddaindustriijasuorggi vuođđodutkkus Anáris sáhtašii leat dutnje buorre vejolašvuohta.

Oletko kiinnostunut valmistamaan koruja jalometallista ja korukivestä tai oppimaan perinteistä saamelaista käsityötä kovista materiaaleista (garraduodji) ja käyttämään luonnonmateriaaleja? Haluatko oppia myymään käsitöitä? Onko sinulla jo osaamista, mutta haluat syventää sitä? Tai puuttuuko sinulta tutkinto? Jos vastasit johonkin kyllä, niin taideteollisuusalan perustutkinto saattaisi olla sinulle juuri oikea mahdollisuus.

Duodjesuorggi oahput leat máŋggabealagat. Oahpuide gullet earet eará ávnnasteami, duddjon sihke áššehasaide ja iežan olbmuide, árbedieđu, fitnodatdoalu ja digitála dáidduid oahput jna. Oahpuid dárkilut sisdoallu heivehuvvo persovnnalažžan studeantta duogáža vuođul. Duddjon ja studeren SOG:s lea suohtas!

Sámi oahpahusguovddáš fállá čakčat 2022:

Čikŋageađgge-, ja jálusmetállasuorggi oahpuid  (oanádus KIME)

 • ohcan dáhpáhuvvá Opintopolku.fi bálvalusa bokte dahje njuolgga skuvlii

 • álggahus 10.8.2022
 • viidodat 180 máhttinčuoggá

  Sisabeassama eavttut

  • vuođđoskuvlla čađaheapmi
  • oassálastit SOG lágidan jearahallamii


  Árbevirolaš sámi garraduoji oahput (oanádus GADU)

  • Garraduoji oahpuid sisdoallun leat smávit dujiid duddjoma vuođđomáhtu nannen, dego oppalaččat čoarve-, ja báhkkebarggut, átnu-, ja čikŋaniibbiid duddjon, rávden, sámegávtti čiŋaid ja náhkkeboahkániid duddjon, bargobiergasiid ja hervenniibbiid válmmašteapmi ja daid geavaheapmi ja fuolaheapmi, mašiinnaid ja eará rusttegiid dorvvolaš geavaheapmi ja daid fuolaheapmi, bargobájis doaibman ja dan ortnegis doallan, iežas ja earáid bargodorvvolašvuođa fuolaheapmi ja doaibman fitnodatlaš jurddašeami vuođul.
   • Ámmátlaš ávdnasiid oahpahusa gielat leat davvisáme-, ja suomagiella. Olles vuođđodutkosii gulli oktasaš ávdnasiid oahpahus dáhpáhuvvá suomagillii.
   • Sáhtát goit jearrat maid dutkosaosiid oahpuid vázzima vejolašvuođa. Omd “Duddjon, 45 máhttinčuoggá”, mii leat vuođđooahput buot eará garraduoji oahpuide.

 • ohcan dáhpáhuvvá birra jagi njuolgga skuvlii
 • álggahus dáhpáhuvvá 10.8.2022
 • dutkosa viidodat lea 180 máhttinčuoggá

  Sisabeassama eavttut:

  • Studeanttas galgá leat juo ovddežis sámekultuvrra dovdan, man son sáhttá leat háhkan juogo:
   • iežat persovnnalaš duogáža bokte
   • sámegiela ja kultuvrra lohkanbadjeoahpuid bokte dahje
   • eará vugiin
   • čađahan vuođđoskuvla
   • oassálastit SOG lágidan jearahallamii.

Dipmadujiid oasil (oanádus TEVA) čuovvovaš álggahus lea čakčat 2022. Dan sisabeassama eavttut bohtet leat seammát go maid garraduoji (GADU) bealde leat.

 

Taideteollisuusalan opinnot ovat monipuolisia. Niihin kuuluvat muun muassa materiaalin hankintaa ja niiden esikäsittelyä, käsitöiden valmistusta sekä asiakkaille että itselle, perinnetietoutta, yrittäjyysopintoja ja digitaalisten taitojen oppimista. Opintojen tarkemmat sisällöt henkilökohtaistetaan hakijan tausta huomioiden. Käsitöiden tekeminen ja opiskelu on mukavaa!

Saamelaisalueen koulutuskeskus tarjoaa syksyllä 2022

Korukivi-, ja jalometallialan opintoja (lyhenne KIME)

 • hakeutuminen tapahtuu Opintopolku.fi palvelimen kautta tai suoraan oppilaitokseen
 • aloitus 10.8.2022
 • tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä
 • opetuskieli on suomi
 • kaikille yhteisten aineiden opetus on suomeksi

  Hakuehdot

  • peruskoulun suorittaminen
  • osallistuminen haastatteluun
  • oppilaitoksen antaman pääsykoetehtävän tekeminen

Perinteiset saamelaiset käsityöt kovista materiaaleista (lyhenne GADU)

 • Garraduodjin opetuksen sisältönä ovat perusmateriaalit ja pienesineet, kuten sarvi-, ja pahkatyöt, käyttö- ja koristepuukot, taontatyöt, saamenpuvun nahkavyöt ja niiden sarviset koristeet, työkalut, kaivertimien käyttö, huolto ja valmistus, koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö ja niiden huolto, työsaleissa toimiminen ja niiden kunnossapito, oma ja muiden työturvallisuus ja yrittäjämäinen toimintakulttuuri.
  • ammatillisten tutkinnon osien opetuskielet ovat suomi ja pohjoissaame
  • tutkintoon sisältyvien yhteisten tutkinnon osien opetus on suomeksi
 • Voit kysyä myös mahdollisuutta opiskella pelkästään tutkinnonosia kokonaisen tutkinnon sijaan.Esim. ”Saamen käsityötuotteen valmistaminen, 45 osp” on perusteena kaikelle muulle GADU osaamiselle.
 • Voit hakea jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen
 • opinnot alkavat 10.8.2022
 • tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä

  Hakuehdot

 • opiskelijoilta edellytetään aikaisempaa saamelaisen kulttuurin tuntemusta, joka voi olla hankittu
  • oman henkilökohtaisen taustan kautta tai
  • saamenkielten lukuvuosikoulutusten kautta tai
  • muulla tavoin hankittu
  • lisäksi peruskoulu tulee olla suoritettuna ja
  • osallistua oppilaitoksen järjestämään haastatteluun

Pehmeiden käsitöiden (lyhenne TEVA) koulutus alkaa 10.8.2022. Sen sisäänpääsyvaatimukset tulevat olemaan samat kuin mitä “Perinteiset saamelaiset käsityöt kovista materiaaleista (GADU)” opetuksen puolella on.

 

Tutkintonimike

Artesaani

Alkaa

10.8.2022

Laajuus

180 osp

Hakuaika

Jatkuva haku

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen jatkuvassa haussa voi hakea ympäri vuoden. Koulutus alkaa10.8.2022.

Sijainti

Inari

Opetusmuoto

Lähiopetus

Maksut

Saamenkäsityöalan artesaani osaa tehdä korkealaatuisia käsitöitä, perustella valintojaan, toimia yrittäjämäisesti ja palvella asiakkaita. Hän ymmärtää kulttuuri- ja perinnetiedon merkityksen itselleen ja ympäristölleen. Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintojen kehittämissuunnitelma.

Duodjeartesána máhttá duddjot, ákkastallat iežas válljemiid, doaibmat fitnodatdoallin ja bálvalit áššehaččaid. Son ádde árbedieđu mearkkašumi alcces ja birrasii. Go álggahit oahpuid, de juohke studentii dahkat persovnnalaš studeremiid ovddidanplána.

Saamenkäsityöt voi ymmärtää kolmella tavalla, tekemisen tarkoituksen mukaan. Ensimmäinen tapa on kulttuurinen tekeminen, jossa oleellista on, kuka tekee ja kenelle, eikä työtunteja lasketa. Toinen on yrittäjämäinen tekeminen, jossa keskitytään tiettyyn tuotteeseen ja pyritään valmistamaan se tehokkaasti. Kolmas on tutkiva tekeminen, joka voi viedä alan jatko-opintoihin.

Duoji sáhttá jurddašit golmma eará vugiin, duddjoma dárkkuhusa mielde. Vuosttas vuohki lea kultuvrralaš duddjon, mas guovddážis lea gii duddjon ja geasa iige bargodiimmuid dárbbaš rehkenastit. Nubbi lea fitnodatlaš duddjon, mas čiekŋut dihto duodjái ja geahččalit válmmaštit dan beaktilit. Goalmmát vuohki lea duddjoma dutkan, mii sáhttá doalvut alit dási oahpuide.

Lisätietoja
Tea Niemelä

Tea Niemelä

opinto-ohjaaja, erityisopettaja 040 723 7201 tea.niemela@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi