Valikko
Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Tutkinnon osia (nro 706042)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen -tutkinnon osat.

Kasvun ja osallisuuden edistäminen  

 

Tutkinnon osassa perehdytään ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen koko elinkaaren ajalta. Keskeistä on asiakkaiden osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Tutkinnon osa valmistaa työskentelemään lähihoitajan tehtävissä esimerkiksi päiväkodissa, asumispalveluissa ja päivätoiminnassa. Opiskelun tukimateriaalina ja suunnitelmallisen työskentelyn pohjana käytetään Saamelaisen varhaiskasvatuksen arjen käytänteet – opasta. Saamelaiseen varhaiskasvatukseen perehdytään teoriassa ja tutustaan sen toteutukseen käytännössä mm. vierailemalla kielipesissä ja saamenkielisissä päivähoitoyksiköissä. Rohkaistaan opiskelijoita käyttämään saamen kieltä. Laaja työelämässä toimimisen jakso on pääsääntöisesti saamelaisalueen työpaikoilla. Opiskelija opiskelee Kasvun ja osallisuuden edistämisen tutkinnon osan lisäksi syksyllä 2022 Johdanto saamelaiskulttuuriin opintoja sekä Toiminta digitaalisessa ympäristössä yhteisiä tutkinnon osia.  

 

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen  

 

Tutkinnon osassa opitaan kansansairauksia, päivittäisiä toimintoja sekä lääkehoitoa. Keskeistä on asiakaslähtöisyys ja asiakkaan toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.  Tutkinnon osa valmistaa työskentelemään lähihoitajan tehtävissä esimerkiksi hoivakodeissa ja palvelutaloissa. Kulttuuritietoisuuteen ohjataan tutustumalla saamelaisen asiakkaan kohtaamiseen laadittuihin työkaluihin mm. saamelaisen vanhustyön työkalupakki. Opintoihin kuuluu tutustuminen Sami Soster Ry:n toimintaan sekä Saamelaiskäräjien toimintaan sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta. Opiskelija kohtaa saamelaisia asiakkaita työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä. Opiskelija käyttää työpaikalla oppimisen aikana saamen kieliä. Opiskelija opiskelee Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen tutkinnon osan lisäksi keväällä 2023 yhteisistä tutkinnon osista matematiikkaa. 

 

 

Koulutuksien sisältö ja laajuudet: 

 

Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25osp +5osp 

 

 • Lähihoitajana toimimisen perusta 
 • Kasvua ja osallisuutta edistävät palvelut 
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen elämänkulun eri vaiheissa 
 • Kasvun ja osallisuuden edistämisen menetelmät 
 • Turvallisuuden edistäminen, EA-1 ja EA-2 
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen työssä (TEO) 
 • Yhteisistä tutkinnon osista toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp. 
 • Johdanto saamelaiskulttuuriin 3osp 

 

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30osp +4osp 

 

 • Lähihoitajana työhyvinvointia ja toimintakykyä edistäen 
 • Toimintakyvyn tukeminen 
 • Vuorovaikutus asiakkaan kanssa 
 • Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 
 • Päivittäiset toiminnot ja arjessa avustaminen 
 • Kansansairaudet ja terveyden edistäminen 
 • Lääkehoidon toteuttaminen ja lääkelaskenta 
 • Työkyvyn ylläpitäminen 
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen työssä (TEO) 
 • Yhteisistä tutkinnon osista matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4osp. 

 

Koulutuksen kestoon voi vaikuttaa opiskelijan mahdollinen aiemmin opinnoista tai työelämästä hankittu osaaminen. Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opintojen tavoitteet, aikataulu, toteutustapa, opintojen sisältö ja työelämässä oppimisen jaksojen toteutus.

 

Linkki tutkinnon perusteisiin: 

https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/8324671   

Tutkintonimike

Alkaa

10.8.2022 kesto noin 10kk

Laajuus

Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25osp + 5osp sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30osp + 4osp

Hakuaika

2.5.2022. Soveltuvuuskoe ja haastattelut pidetään Inarissa 18.5.2022, soveltuvuuskokeeseen tulee kutsu oppilaitokselta.

Jatkuva haku

Sijainti

Saamelaisalueen koulutuskeskus, Menesjärventie 4, 99870 Inari

Opetusmuoto

Maksut

Lisätietoja
Anne Kaisanlahti

Anne Kaisanlahti

Sosiaali- ja terveysalan linjavastaava 040 487 8891 anne.kaisanlahti@sogsakk.fi