Valikko
Matkailuala

Matkailualan perustutkinto, matkailualan asiakaspalvelun tutkinnon osa (nro 706187)

Matkailualan asiakaspalvelun tutkinnon osa antaa kattavan yleiskatsauksen matkailualan monipuoliseen maailmaan. Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia opiskelemalla opiskelija saa monipuolista asiakaspalveluosaamista ja kerryttää alakohtaista kielitaitoa kansainvälisessä aidossa työelämäympäristössä. Matkailualan asiakaspalvelu on myös matkailualan perustutkintoon kuuluva pakollinen tutkinnon osa.

 

Koulutuksessa opiskellaan asiakaspalvelussa tärkeitä ryhmänhallinta- ja vuorovaikutustaitoja, perehdytään matkailun toimialaan sekä ajankohtaisiin tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Opiskelija tutustuu myös matkailualueen käyntikohteisiin sekä saamelaisalueen erityispiirteisiin. Tutkinnon osaan kuuluu työelämässä arvostettuja passikoulutuksia, kuten ensiapu, hygienia- ja anniskelupassit. Koulutukseen sisältyy lisäksi yhteisistä tutkinnon osista toiminta digitaalisessa ympäristössä -opinnot, jotka tukevat vahvasti asiakaspalvelun ammatillisia osa-alueita. Opintoihin kuuluu olennaisena osana työelämässä oppimisen jakso, jonka aikana opiskelijalla on mahdollisuus verkostoitua matkailualan toimijoiden kanssa ja parantaa työllisyysmahdollisuuksiaan.


Opetus on kokoaikaista ja monimuotoista, sisältäen lähiopetuksen ja työelämässä tapahtuvan oppimisen lisäksi myös opintomatkoja, itsenäistä työskentelyä ja verkko-opiskelua. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla matkailuyrityksessä käytännön asiakaspalvelutehtävissä.


Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta matkailualalta. Koulutuksen lopulliseen kestoon voi vaikuttaa opiskelijan aikaisempi osaaminen. Opintojen alussa opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opintojen tavoitteet, aikataulu, toteutustapa ja työelämässä oppimisen jakson toteutus. 


Koulutuksen sisältö:

 

 • Opiskelun työkalut 
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä 
 • Asiakaspalvelu ja opastustaidot 
 • Matkailutoimiala 
 • Matkailuenglanti ja -ruotsi 
 • Matkailualan turvallisuus 
 • Elintarvikehuolto matkailualalla 
 • Maastossa toimimisen taidot  
 • Hygienia- ja anniskelupassit 
 • Ensiapu 1 & 2 koulutukset 
 • Työturvallisuus- ja tulityökoulutukset 
 • Työelämässä oppiminen 

Tutkintonimike

Alkaa

10.8.2022

Laajuus

Ammatillinen tutkinnon osa 30 osaamispistettä ja yhteisiä tutkinnon osia 2 osaamispistettä, yhteensä n. 5kk

Hakuaika

Haku päättyy 27.5.2022

Jatkuva haku

Sijainti

Saamelaisalueen koulutuskeskus, Menesjärventie 4, 99870 Inari

Opetusmuoto

Maksut

Lisätietoja
Irina Salomaa

Irina Salomaa

Matkailualan linjavastaava 040 487 6886 irina.salomaa@sogsakk.fi