Valikko
Ravintola- ja catering-ala
EtusivuHakijalleTyövoimakoulutusRavintola- ja catering-ala

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki, (nro 712878)

Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittanut osaa toimia ravitsemisalan ruoanvalmistuksen tai asiakaspalvelun suunnittelu-, toteutus- ja myyntitehtävissä. Alan työtehtävät ovat monipuolisia, vaihtelevia ja kiinnostavia. Alan työpaikkoina voivat olla mm. eri liikeideoilla toimivat ravintolat, henkilöstöravintolat, pubit, yökerhot, kahvilat sekä juhlapalvelu- ja matkailuyritykset.

Koulutuksessa opiskellaan asiakaspalvelutaitoja, perehdytään toimialaan sekä ajankohtaisiin tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Opiskelijat tekevät yritysvierailuja sekä tutustuvat saamelaisalueen erityispiirteisiin ravintola- ja catering-alalla. Tutkinnon osien sisältöihin kuuluu työelämässä arvostettuja passikoulutuksia, kuten ensiapu, hygienia- ja anniskelupassit. Opintoihin kuuluu olennaisena osana työelämässä oppimisen jaksoja, joiden aikana opiskelijalla on mahdollisuus verkostoitua ravintola-alan toimijoiden kanssa ja parantaa työllisyysmahdollisuuksiaan.  

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta ravintola-alalta. Koulutuksen lopulliseen kestoon voi vaikuttaa opiskelijan aikaisempi osaaminen. Opintojen alussa opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opintojen tavoitteet, valinnaiset tutkinnon osat, aikataulu, toteutustapa ja työelämässä oppimisen jaksojen toteutus. 

Ravitsemispalveluissa toimiminen, 30 osp
Ravitsemispalveluissa toimiminen on kaikille ravintola- ja cateringalan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille pakollinen tutkinnon osa, ja se suoritetaan opintopolun alussa. Tässä tutkinnon osassa perehdytään ravitsemisalan yrityksen erilaisiin asiakaspalvelun ja ruoanvalmistuksen työtehtäviin. Keskeistä on myös hygienia- ja omavalvontaosaaminen, myynnin rekisteröiminen, toimialan tunteminen ja sosiaalisen median kanavien käyttäminen elinkeinossa. Opiskelija hankkii osaamista oppilaitoksen oppimisympäristöissä, digitaalisissa oppimisympäristöissä sekä työelämässä. Osaamisen hankkiminen oppilaitoksessa tapahtuu pääosin lähiopetuksena, oppimistehtävillä ja käytännön harjoituksilla. Työelämässä osaamista hankitaan toimimalla yksittäisissä työtehtävissä työryhmän jäsenenä ravitsemisalan yrityksen asiakaspalvelu- ja ruoanvalmistustehtävissä. Tutkinnon osa on mahdollista suorittaa joko koulutus- tai oppisopimuksella.

Lounasruokien valmistus, 40 osp
Tämä tutkinnon osa on ravintola- ja catering-alan perustutkinnon ruokapalvelun osaamisalan opiskelijoille ensimmäinen pakollinen tutkinnon osa ja se suoritetaan tyypillisesti ensimmäisenä opiskeluvuotena. Osaamisen hankkiminen oppilaitoksessa tapahtuu pääosin lähiopetuksena, verkossa suoritettavilla oppimistehtävillä, käytännön harjoituksilla opetuskeittiössä ja oppilaitoksen lounasravintoloissa sekä myös työpaikalla tapahtuvana työskentelynä. Lähiopetusjakson jälkeen opiskelija siirtyy työpaikalla järjestettävälle koulutusjaksolle. Työelämässä osaamista hankitaan ravintolan tai suurkeittiön ruoanvalmistustehtävissä toimien. Tutkinnon osa on mahdollista suorittaa joko koulutus- tai oppisopimuksella.

Annosruokien valmistus, 25 osp
Annosruokien valmistus on ravintola- ja catering-alan perustutkinnon ruokapalvelun osaamisalan opiskelijoille toinen pakollinen tutkinnon osa ja se suoritetaan tyypillisesti toisena opiskeluvuotena.
Tässä tutkinnon osassa hankitaan osaamista ruokaravintolan tai henkilöstöravintolan ruoanvalmistustehtävissä tai suurkeittiön edustusruoanvalmistuksessa. Keskeistä osaamista on esivalmistella, valmistaa ja laittaa esille asiakkaiden tilaamat ruoka-annokset omavalvontasuunnitelmaa noudattaen. Opiskelija hankkii osaamista oppilaitoksen oppimisympäristöissä sekä työelämässä.

Osaamisen hankkiminen oppilaitoksessa tapahtuu pääosin lähiopetuksena ja käytännön harjoituksilla opetuskeittiössä sekä erilaisina teemoina, jotka toteutetaan oppilaitoksen ravintolassa.
Lähiopetusjakson jälkeen opiskelija siirtyy työpaikalla järjestettävälle koulutusjaksolle. Työelämässä osaamista hankitaan ruokaravintolan tai henkilöstöravintolan ruoanvalmistustehtävissä toimien. Tutkinnon osa on mahdollista suorittaa joko koulutus- tai oppisopimuksella.

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp
Valinnaisista tutkinnon osista opiskelija valitsee itseään kiinnostavat tutkinnon osat ja tutkinnon osien osaaminen hankitaan pääsääntöisesti työelämässä oppimisen jaksoilla. Joihinkin tutkinnon osiin on tarjolla lisäksi oppilaitoksessa tapahtuvaa opetusta, ja tällaisia opintoja ovat mm. à la carte -ruoanvalmistus, tilaus- ja juhlaruokien valmistus, sekä paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa saamelainen ruokamaailma. Valinnaisia tutkinnon osia valitaan yhteensä 60 osaamispistettä. Tutustu valinnaisiin tutkinnon osiin ePerusteet sivulla kohdasta “valinnaiset tutkinnon osat”.  

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
Kaikkiin perustutkintoihin sisältyy yhteensä 35 osaamispistettä (osp) yhteisiä tutkinnon osia. Niistä 26 osp on pakollisia ja 9 osp valinnaisia.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon tutkinnon perusteet ePerusteet sivustolla 

Tutkintonimike

Alkaa

Koulutus alkaa 10.8.2023 ja on kestoltaan noin kolme vuotta.

Laajuus

Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), josta ammatilliset tutkinnon osat 145 osaamispistettä ja yhteiset tutkinnon osat 35 osaamispistettä.

Hakuaika

Haku päättyy 26.5.2023.

Jatkuva haku

Sijainti

Saamelaisalueen koulutuskeskus, Menesjärventie 4, 99870 Inari

Opetusmuoto

Maksut

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
Lisätietoja
Jyrki Jumisko

Jyrki Jumisko

Ravintola- ja cateringalan linjavastaava 040 723 7260 jyrki.jumisko@sogsakk.fi